Lumaktaw sa nilalaman
BUY ANY 5 T-SHIRTS FOR 100AED
SHIPPING ALL OVER UAE
Mga Wish List Cart
0 item
Sidebar ng Wika / Currency

Wika

Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang Anis Star Trading Co LLC, isang kumpanyang inkorporada sa ilalim ng mga batas ng United Arab Emirates (tinukoy dito bilang “DUBSHI”, “kami”, “aming” o “us”) ay nagpapatakbo ng Internet e-commerce website www.dubshi.com ( o anumang kahalili na site) at ang mga nauugnay nitong sub-domain, site, Serbisyo at tool ("Website"). Ang Website ay ibinigay bilang isang serbisyo sa iyo at nilayon upang payagan ka at ang iba pang mga user na mag-browse at mag-order ng mga produkto at iba pang mga produkto o serbisyo (“Mga Produkto”) na inaalok para ibenta sa Website (“Mga Serbisyo”). Inilalaan ng Dubshi ang karapatang tanggalin, baguhin, o dagdagan ang nilalaman ng Website anumang oras para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso, at gagamit ng mga makatwirang pagsisikap na isama ang napapanahon at tumpak na impormasyon sa Website.

Sa kabila ng ANUMANG BALI O NAKASULAT NA IMPORMASYON, OPINYON, PAGTATAYA, PAGLALARAWAN O KONSULTASYON NG ANUMANG URI NA IBINIGAY NG DUBSHI SA KASALITAN, PARTIKULAR KANG SUMANG-AYON SA MGA TUNTUNIN NA Itinakda sa ibaba.

1. MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON:

1. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito (ang "Mga Tuntunin") ay nasa pagitan ng Dubshi at ikaw bilang isang end user ng Dubshi Website. Ang mga pagbabago sa batas o mga pagbabago sa negosyo ng Dubshi ay maaaring mangailangan ng mga pagbabago na gawin sa Mga Tuntunin sa pana-panahon (“Mga Binagong Tuntunin”), kaya hinihikayat ka ng Dubshi na suriin ang Mga Tuntunin sa pana-panahon para sa anumang naturang mga pagbabago. . Responsibilidad mong maingat na basahin, sumang-ayon at tanggapin ang Mga Tuntunin at Patakaran sa Privacy ng Website (ang “Patakaran sa Privacy”) sa bawat pagkakataong ginagamit mo ang Website at ang iyong patuloy na paggamit ng Website ay nangangahulugan ng iyong pagtanggap na sumailalim sa pinakabagong Mga Tuntunin . Kung hindi ka sumasang-ayon sa (o hindi makasunod sa) alinman sa Mga Tuntunin, huwag gamitin ang Website na ito.

2. Kung pipiliin mong magparehistro sa Website, pagkatapos ay sa oras ng pagpaparehistro sa Website, bilang isang Rehistradong User, dapat mong maingat na basahin ang Mga Tuntuning ito at tanggapin ang mga ito. Sa tuwing may gagawing pagbabago sa Mga Tuntunin, ikaw bilang Rehistradong User, ay ipo-prompt na tanggapin ang Binagong Mga Tuntunin bago ka makapagpatuloy sa iyong susunod na pagbili ng Mga Produkto sa Website.

2. UGALI AT NILALAMAN NG USER:

1. Sumasang-ayon kang sumunod sa lahat ng legal na kinakailangan ng (mga) naaangkop na hurisdiksyon patungkol sa iyong paggamit sa Website, at kinikilala mo na ikaw ay ganap na responsable para sa pagtiyak ng iyong sariling pamilyar sa mga naturang kinakailangan at ang iyong sariling pagsunod sa pareho.

2. Ang Website ay maaaring magbigay minsan ng mga pagkakataon para sa mga user na mag-post ng mga review at iba pang komento, tanong, mungkahi o iba pang impormasyon (“Nilalaman ng User”) sa o sa pamamagitan ng Website na ito sa pamamagitan ng e-mail o telepono, o kung hindi man ay isiniwalat, isinumite o iniaalok sa koneksyon sa iyong paggamit ng Website na ito. Ginagarantiyahan mo na ang anumang naturang Nilalaman ng User na isinumite mo sa Website ay orihinal (at hindi lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba), at sa pamamagitan nito ay binibigyan mo si Dubshi ng isang panghabang-buhay, hindi mababawi, hindi eksklusibo, walang royalty, naililipat na karapatan at lisensya gamitin ang naturang Nilalaman ng User gayunpaman ninanais ng Dubshi, kasama nang walang limitasyon, na kopyahin, baguhin, tanggalin sa kabuuan nito, iakma, i-publish, isalin, lumikha ng mga hinangong gawa mula sa at/o ibenta at/o ipamahagi ang naturang User Content at/o isama ang naturang User Nilalaman sa anumang anyo, daluyan o teknolohiya sa buong mundo, nang walang anumang karagdagang tulong sa iyo, at sa pamamagitan nito ay isinusuko mo ang anumang mga karapatang moral sa naturang Nilalaman ng User. Sumasang-ayon ka na hindi ka magpo-post ng anumang nilalaman na salungat sa moralidad, mapanirang-puri, nagpapasiklab, na lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari, o maaaring lumabag sa karaniwang kagandahang-asal o labag sa batas.

3. Ang Dubshi ay may karapatan na gumamit, magparami, magbunyag, magbago, mag-adapt, lumikha ng mga hinangong gawa mula sa, mag-publish, magpakita at ipamahagi ang anumang Nilalaman ng User na iyong isusumite para sa anumang layunin, nang walang paghihigpit at walang bayad sa iyo sa anumang paraan. Ang Dubshi ay at hindi dapat nasa ilalim ng obligasyon (1) na panatilihin ang anumang Nilalaman ng Gumagamit nang may kumpiyansa; (2) na magbayad sa gumagamit ng anumang kabayaran para sa anumang Nilalaman ng Gumagamit; o (3) upang tumugon sa anumang Nilalaman ng User.

4. Sumasang-ayon ka na ang anumang Nilalaman ng User na isinumite mo sa Website ay hindi lalabag sa Mga Tuntunin o anumang karapatan ng anumang third party, kabilang ang walang limitasyon, copyright, trademark, privacy o iba pang personal o pagmamay-ari na karapatan, at hindi magdudulot ng pinsala sa sinumang tao o entidad. Sumasang-ayon ka pa na walang Nilalaman ng Gumagamit na isinumite mo sa Website ang magiging o maglalaman ng libelous o kung hindi man labag sa batas, nagbabanta, mapang-abuso o malaswang materyal, o naglalaman ng mga virus ng software, pangangampanya sa pulitika, komersyal na panghihingi, chain letter, mass mailing o anumang anyo ng " spam".

5. Hindi regular na sinusuri ng Dubshi ang naka-post na Nilalaman ng User, ngunit inilalaan ang karapatan (ngunit hindi ang obligasyon) na subaybayan at i-edit o alisin ang anumang Nilalaman ng User na isinumite sa Website. Binibigyan mo si Dubshi ng karapatang gamitin ang pangalang isinumite mo kaugnay ng anumang Nilalaman ng User. Sumasang-ayon kang huwag gumamit ng maling email address, magpanggap bilang sinumang tao o entity, o kung hindi man ay manligaw sa pinagmulan ng anumang Nilalaman ng User na iyong isinumite. Ikaw ay at dapat manatiling tanging responsable para sa nilalaman ng anumang Nilalaman ng User na iyong ginawa at sumasang-ayon kang bayaran ang Dubshi at ang mga kaakibat nito para sa lahat ng mga paghahabol na nagreresulta mula sa anumang Nilalaman ng User na iyong isinumite. Ang Dubshi at ang mga kaakibat nito ay walang pananagutan at walang pananagutan para sa anumang Nilalaman ng User na isinumite mo o ng anumang third party.

3. ACCOUNT AT REHISTRONG USER:

1. Upang makabili ng anumang Mga Produkto sa Website, maaari kang magparehistro at lumikha ng isang account na sinigurado ng isang password (ang "Account") o isumite ang iyong order nang hindi ginagawa ang Account ie bilang isang "Bisita". Ang anumang Account na ginawa ay personal sa iyo, at hindi mo ito maaaring ilipat sa ibang tao. Ang iyong pagpaparehistro o order (sa kaso ng Bisita) ay dapat kumpleto pagkatapos mong tanggapin ang Mga Tuntunin. Malalapat ang Mga Tuntunin sa tuwing magsusumite ka ng order para sa anumang Mga Produkto sa Website.

2. Single Sign-On: Nag-aalok ang aming Website ng single-sign-on para sa mga kalahok na website sa buong mundo at online na platform ng Dubshi.

3. Kung ikaw ay nagparehistro at lumikha ng isang Account, ikaw ay isang "Rehistradong User". Upang maging isang Rehistradong User o magsumite ng order para sa anumang Mga Produkto sa Website bilang Bisita, dapat ay hindi bababa sa 21 taong gulang ka, at dapat magbigay ng totoo, tumpak, kasalukuyan, at kumpleto sa lahat ng aspeto ng impormasyon tungkol sa iyong sarili (kabilang ang pangalan , petsa ng kapanganakan, email address, mga detalye ng credit card, at iba pang mga detalye) tulad ng hiniling sa proseso ng paggawa ng Account o sa oras ng pagsusumite ng order sa Website bilang Bisita. Kung ikaw ay wala pang 21 taong gulang, maaari mong gamitin ang Website na ito sa ilalim lamang ng pangangasiwa ng isang magulang o legal na tagapag-alaga na sumasang-ayon na sumailalim sa Mga Tuntuning ito. Kung ikaw ay isang magulang o legal na tagapag-alaga na sumasang-ayon sa Mga Tuntuning ito sa ngalan ng isang taong wala pang 21 taong gulang, ikaw ay ganap na responsable para sa kanyang paggamit sa Website na ito, kabilang ang lahat ng mga pinansiyal na singil at legal na pananagutan na maaari niyang makuha. . Inilalaan ng Dubshi ang karapatan na tanggihan ang serbisyo, wakasan ang Mga Account, o kanselahin ang mga order sa kanilang sariling paghuhusga.

4. Sa pamamagitan ng pagpaparehistro at paggamit ng Website, ginagarantiyahan mo na ang impormasyong ibinigay mo sa proseso ng pagpaparehistro o sa kurso ng pagsusumite ng order para sa anumang Mga Produkto sa Website bilang isang Bisita ay totoo na tumpak, napapanahon, at kumpleto sa lahat ng respeto at gagawin mong tiyakin na ang naturang impormasyon ay napapanatiling napapanahon at sumasang-ayon na ang naturang impormasyon ay dapat ituring ayon sa Patakaran sa Privacy.

5. Responsable ka sa pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng iyong Account at password at para sa paghihigpit sa pag-access sa iyong personal na computer o electronic o iba pang mobile o wireless device, at sumasang-ayon kang tanggapin ang responsibilidad para sa lahat ng aktibidad na nangyayari sa ilalim ng iyong Account o password. Walang pananagutan ang Dubshi sa sinumang tao para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring mangyari bilang resulta ng anumang pagkabigo mo sa pagprotekta sa iyong password o Account. Kung may dahilan ang Dubshi na maniwala na malamang na magkaroon ng paglabag sa seguridad o maling paggamit ng Website, maaari naming hilingin sa iyo na baguhin ang iyong password o maaari naming suspindihin ang iyong account nang walang anumang pananagutan sa amin.

4. MGA SERBISYO; ORDER, PAGPRESYO, AT PAGBAYAD:

1. Dapat kasama sa Mga Serbisyo ang: (i) Ang probisyon sa iyo ng Website upang bumili ng anumang Mga Produkto;
(ii) Pagkuha ng isang kumpanya ng logistik na may karanasan sa pagkolekta at transportasyon upang maihatid sa iyo ang iyong biniling Mga Produkto (“Logistics Supplier”); at (iii) Dubshi customer support, na nagbibigay-daan sa iyong makipag-ugnayan sa Dubshi sa info@dubshi.com.com para sa anumang mga query na maaaring mayroon ka kaugnay ng iyong biniling Produkto.

2. Sumasang-ayon kang bayaran ang buong halagang babayaran para sa Produkto gaya ng ipinahiwatig sa proseso ng pag-order, kasama ang anumang mga gastos sa pagpapadala o mga singil na natamo sa order na iyon. Ang lahat ng mga presyo ay ipinapakita sa mga dirham ng United Arab Emirate.

3. Maaaring hindi tanggapin ng Dubshi ang iyong order para sa Mga Produkto kung (a) out of stock ang item/s; (b) Hindi makakuha ng awtorisasyon ang Dubshi para sa iyong pagbabayad; (c) nalalapat ang mga paghihigpit sa pagpapadala sa isang partikular na Produkto; (d) Nakahanap ang Dubshi ng Produkto o error sa pagpepresyo; o (e) para sa anumang iba pang dahilan sa sariling pagpapasya ni Dubshi. Sa alinman sa mga sitwasyong ito, ipapaalam sa iyo ng Dubshi na ang iyong order ay hindi tinanggap, hindi ipoproseso ang iyong pagbabayad at hindi mananagot sa iyo o sa sinumang third party dahil sa aming desisyon na tanggihan ang pagproseso ng isang order, o i-unwinding o suspindihin ang anumang transaksyon pagkatapos magsimula ang pagproseso.

4. Maaaring may mga error sa paghahatid na nagreresulta sa pagkaantala ng iyong pagbili, sumasang-ayon kang makipagtulungan sa Dubshi upang malutas ang mga naturang isyu, at sumasang-ayon ka na ang Dubshi ay magkakaroon ng buong pagpapasya upang matukoy ang naaangkop na resolusyon sa mga naturang kaso.

5. Ang lahat ng mga pagbabayad sa credit/debit card ay napapailalim sa pagpapatunay ng nagbigay. Kung tumanggi ang nagbigay ng iyong card na pahintulutan ang pagbabayad, kakanselahin ng Dubshi ang iyong order at makikipag-ugnayan sa iyo para sa alternatibong paraan ng pagbabayad. Hindi mananagot ang Dubshi kung magreresulta ito sa pagkaantala sa pagpapadala ng iyong mga produkto/Produkto.

6. Lahat ng impormasyon sa pagsingil at pagpaparehistro na ibinigay ay dapat na makatotohanan at tumpak. Ang pagbibigay ng anumang hindi makatotohanan o hindi tumpak na impormasyon ay bumubuo ng isang paglabag sa Mga Tuntuning ito. Sa pamamagitan ng pagkumpirma sa iyong pagbili sa pagtatapos ng proseso, sumasang-ayon kang tanggapin at bayaran ang hiniling na item.

7. Ang ilang mga order ay maaaring bumuo ng hindi wastong paggamit ng Website at ng Mga Serbisyo nito. Inilalaan ng Dubshi ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na tanggihan o kanselahin ang anumang order para sa anumang dahilan. Ang iyong Account ay maaari ding paghigpitan o wakasan para sa anumang kadahilanan, sa sariling paghuhusga ng Dubshi.

8. Kung sakaling ang isang Produkto ay nakalista sa isang maling presyo dahil sa isang error sa pagpepresyo, ang Dubshi ay may karapatan, sa sariling paghuhusga ng Dubshi, na tanggihan o kanselahin ang anumang mga order na inilagay para sa Produktong iyon. Kung sakaling ang isang Produkto ay maling presyo, ang Dubshi ay maaaring, sa pagpapasya ng Dubshi, makipag-ugnayan sa iyo para sa mga tagubilin o kanselahin ang iyong order at abisuhan ka ng naturang pagkansela.

9. Gagamit ang Dubshi ng mga makatwirang pagsisikap upang mabigyan ka ng mga kaakit-akit na presyo sa Website pati na rin sa mga tindahan nito, gayunpaman, minsan ang presyo sa online ay hindi tumutugma sa presyo sa isang tindahan.

10. Inilalaan ng Dubshi ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na limitahan ang dami ng mga bagay na binili bawat tao bawat sambahayan o bawat order. Maaaring naaangkop ang mga paghihigpit na ito sa order na inilagay ng parehong account, parehong credit card at gayundin sa mga order na gumagamit ng parehong billing at/o shipping address.

5. PAGPAPADALA

1. Para ayusin ng Dubshi na maghatid ng anumang Mga Produkto na binili mo sa iyo, ikaw ang tanging mananagot sa pagbibigay ng tama at tumpak na mga detalye ng postal.

2. Ang panganib ng pagkawala at titulo para sa Mga Produkto na binili mo sa Website ay ipinapasa sa iyo sa oras ng paghahatid ng iyong biniling Mga Produkto ng supplier ng logistik.

3. Walang pananagutan ang Dubshi para sa anumang pagkaantala sa pagpapadala ng iyong inorder at nabili na mga Produkto, nawala o nawawalang mga Produkto o ang maling paghahatid ng mga Produkto sa iyo, na dahil sa iyong kasalanan o dahil sa hindi tumpak, mali o hindi kumpletong impormasyong ibinigay mo.

4. Ang lahat ng mga item ay kontrolado ng kalidad at sinuri para sa anumang mga pagkakamali bago sila ipadala sa iyo. Kung nakatanggap ka ng isang item na wala sa perpektong kondisyon mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad sa info@dubshi.com, at ayusin ang sira na Produkto na maibalik sa amin.

6. NAGBABALIK

1. Nais ng Dubshi na masiyahan ka sa iyong pagbili, at kaya kung sa anumang kadahilanan ay hindi ka lubos na nasisiyahan, ire-refund ng Dubshi ang iyong binili sa loob ng limang (5) araw pagkatapos maihatid ang iyong mga biniling Produkto. Mangyaring dumaan sa Patakaran sa Pagbabalik na makukuha sa Website at sa Mahalagang Impormasyong ibinigay sa Clause 11. Ang mga produktong binili sa pamamagitan ng Website ay dapat ibalik ng bago, hindi nagamit, sa orihinal na packaging ng mga ito at kasama ang orihinal na invoice at lahat ng mga tag ng Produkto na nakalakip pa rin. Ang mga pagbabalik na nasira, nadumihan o binago ay maaaring hindi tanggapin ng Dubshi at maaaring ibalik sa iyo.

2. Lahat ng wastong ibinalik na Produkto ay ire-refund sa orihinal na bumibili bilang kredito sa nauugnay na credit/debit card o bank account na ginamit para sa transaksyon pagkatapos ibawas ang mga naaangkop na singil sa bangko (kung mayroon man). Kung sa tingin mo ay binigyan ka namin ng maling refund, mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa amin sa info@dubshi.com

3. Pakitandaan na ang mga refund ng card ay maaaring tumagal nang hanggang tatlumpung (30) araw ng negosyo para makumpleto ng iyong bangko, depende sa oras ng pagpoproseso ng mga ito. Maaari itong mag-iba nang malaki sa pagitan ng mga nagbigay ng card, at hindi mananagot ang Dubshi para sa anumang pagkaantala sa refund ng mga kumpanya ng card. Walang anumang garantiya ang Dubshi para sa katumpakan o pagiging maagap ng mga refund na umaabot sa card ng mga Customer/bank account. Ito ay dahil sa dami ng mga organisasyong kasangkot sa pagproseso ng mga online na transaksyon, ang mga problema sa imprastraktura ng Internet na kasalukuyang magagamit at mga araw ng trabaho/holiday ng mga institusyong pampinansyal.

7. PRIVACY

Sa kurso ng iyong paggamit ng Website, mangongolekta kami ng ilang impormasyon mula sa iyo, (ang “Impormasyon”) na haharapin alinsunod sa Patakaran sa Privacy. Mangyaring dumaan sa Patakaran sa Pagkapribado na magagamit sa Website.

8. DISCLAIMER NG WARRANTY

1. Sa sukdulang pinahihintulutan ng batas, hindi ginagarantiyahan ng Dubshi na ang Website o alinman sa Mga Serbisyo o Produkto na makukuha sa pamamagitan nito ay hindi maaantala o walang mga pagkakamali. Maaaring may mga pagkaantala, pagtanggal, pagkaantala at mga kamalian sa mga materyales o Serbisyo na magagamit sa pamamagitan ng Website o na ang Mga Serbisyo ay makakatugon sa anumang partikular na pamantayan ng pagganap o kalidad.

2. Walang representasyon o warranty ang Dubshi tungkol sa katumpakan, pagkakumpleto, pagiging maagap, pagiging maaasahan o hindi paglabag sa anumang nilalaman sa Website o Mga Serbisyong magagamit sa pamamagitan nito.

3. Bagama't nilalayon ng Dubshi na gumawa ng mga makatwirang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng mga virus, worm o iba pang malisyosong code sa Website, hindi kinakatawan o ginagarantiya ng Dubshi na ang Website, o Mga Serbisyo, mga tampok o materyales na maaaring makuha sa pamamagitan ng Website, ay malaya sa gayong mga mapanirang katangian. Walang pananagutan ang Dubshi para sa anumang pinsala o pinsalang maiuugnay sa mga naturang feature.

4. Ang mga elektronikong pagpapadala ng data kabilang ang Internet ay pampublikong media at anumang paggamit ng naturang media ay pampubliko hindi pribado. Ang impormasyong nauugnay o nagmumula sa naturang paggamit ay pampubliko o pag-aari ng mga nangongolekta ng impormasyon at hindi personal o pribadong impormasyon. Hindi ginagarantiyahan ng Dubshi at hindi masisiguro ang seguridad o pagiging kompidensiyal ng anumang impormasyong ipapadala mo sa Website. Alinsunod dito, ang anumang impormasyon na iyong ipinadala sa Website ay ipinadala sa iyong sariling peligro.

5. MALIBAN SA TAHASANG IPINAHAYAG DITO, ANG WEBSITE NA ITO AT ANG MGA SERBISYO AY IBINIGAY NG DUBSHI SA BASIS na “AS IS” AT “AS AVAILABLE”. WALANG GINAWA ANG DUBSHI NG MGA REPRESENTASYON O WARRANTY NG ANUMANG URI, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, TUNGKOL SA OPERASYON NG WEBSITE, ANG MGA SERBISYO O ANG IMPORMASYON, NILALAMAN, MGA MATERYAL, O MGA PRODUKTO NA KASAMA SA WEBSITE NA ITO. HANGGANG SA BUONG SAKOP NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, TINATAWALA NG DUBSHI ANG LAHAT NG WARRANTY, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY NG KAKAKALKAL AT KAANGKUTAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN TITLE, KASUNDUAN, NAHIWATIG, KASUNDUAN THOUT LIMITED ANG SA NAUNA, TINATAWALAN NG DUBSHI ANG ANUMANG AT LAHAT NG WARRANTY, PAHAYAG O IPINAHIWATIG, PARA SA ANUMANG MERCHANDISE NA INaalok SA WEBSITE NA ITO. INAMIN MO, SA IYONG PAGGAMIT NG DUBSHI WEBSITE, NA ANG IYONG PAGGAMIT NG WEBSITE AY SA IYONG TANGING PANANALIG. ANG DISCLAIMER NA ITO AY HINDI UMAAPAT SA ANUMANG WARRANTY NG PRODUKTO NA INaalok NG MANUFACTURER NG PRODUKTO. ANG DISCLAIMER NA ITO AY NAGBIBIGAY NG MAHAHALAGANG BAHAGI NG MGA TERMINONG ITO.

6. ANG IMPORMASYON NG PRODUKTO NA NA-ACCESS SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE NA ITO AY NAKUHA MULA SA MGA CLAIMS NA GINAWA NG MANUFACTURER/SUPPLIER NG PRODUKTO. MINSAN, MAAARING BAGO NG MGA MANUFACTURER/SUPPLIER ANG KANILANG MGA LABEL KUNG ANG TOTOONG PAGPAPACKAG NG PRODUKTO AT MGA MATERYAL AY MAAARING MAGLALAMAN NG IBA'T IMPORMASYON NA IPINAKIKITA SA ATING WEBSITE, KAYA HINDI NAMIN GARANTISAN O TIYAKING ANUMANG TUMPAK O KUMPLETO NG PRODUKTO. INIREREKOMENDAS NAMIN NA HUWAG KA LAMANG AASA SA IMPORMASYON NA IPINAKITA AT LAGI MO MAGBASA NG MGA LABEL, MGA BABALA, AT DIREKSYON BAGO GAMITIN O UMUMUMIS NG PRODUKTO. PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA ISANG PRODUKTO, MANGYARING KONTAK ANG MANUFACTURER/SUPPLIER. ANG DUBSHI AY WALANG PANANAGUTAN PARA SA MGA KAALITAN O MISSATEMENT TUNGKOL SA MGA PRODUKTO. ANG MGA REVIEW NG CUSTOMER AY IBINIGAY PARA SA IMPORMASYONAL NA LAYUNIN LAMANG. ANG MGA REVIEW NG CUSTOMER AY NAGSASALIN ANG MGA RESULTA AT KARANASAN LAMANG NG INDIVIDUAL REVIEWER AT HINDI NA-VERIFIO O INA-ENDORSAHAN NG DUBSHI.

9. LIMITASYON NG PANANAGUTAN AT INDEMNITY

1. Wala sa Mga Tuntuning ito ang naglalayong makaapekto sa iyong mga karapatan sa ilalim ng batas. Ang paggamit ng Website o alinman sa Mga Serbisyo o Produkto ay nasa iyong sariling peligro, at maliban kung iba ang nakasaad sa Mga Tuntuning ito, inaako mo ang buong pananagutan at panganib ng pagkawala na nagreresulta mula sa iyong paggamit ng Website o alinman sa Mga Serbisyo o Produkto.

2. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website, sumasang-ayon ka, hanggang sa lawak na pinahihintulutan ng batas, na magbayad ng danyos at panatilihing hindi nakakapinsala ang Dubshi, ang mga direktor, opisyal, empleyado, kaanib, ahente, kontratista, at tagapaglisensya nito na may kinalaman sa anumang mga paghahabol na nagmumula sa iyong paglabag ng Mga Tuntuning ito, ang iyong paggamit sa Website o alinman sa mga Serbisyo, ang iyong hindi pagsunod sa mga naaangkop na batas o regulasyon sa hurisdiksyon kung saan mo ina-access ang Website o ang Mga Serbisyo, o anumang aksyong ginawa ng Dubshi bilang bahagi ng pagsisiyasat nito sa isang pinaghihinalaang paglabag sa Mga Tuntuning ito o bilang resulta ng paghahanap o pagpapasya nito na may naganap na paglabag sa Mga Tuntuning ito. Sumasang-ayon kang ipagtanggol, bayaran at i-hold ang hindi nakakapinsalang Dubshi at ang mga kaanib nito mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, pinsala, gastos at gastos, kabilang ang mga bayad sa abogado, na nagmumula sa o nauugnay sa iyong paggamit ng Website o anumang paglabag mo sa Mga Tuntuning ito .

3. SA WALANG PANGYAYARI AT WALANG LEGAL O EQUITABLE THEORY, MAGING SA TORT, CONTRACT, STRICT LIABILITY O IBA PA, AY ANG DUBSHI O ANUMANG MGA KAANIB NITO, EMPLEYADO, DIRECTOR, OFFICERS, AHENTE NA KASAMA SA IYO. IBANG TAO PARA SA ANUMANG INDIRECT, ESPESYAL, INCIDENTAL O KINAHIHINUNGANG PAGKAWALA O MGA PINSALA NG ANUMANG KALIKASAN, KASAMA, WALANG LIMITASYON, MGA PINSALA PARA SA NAWANG KITA, PAGKAWALA NG GOOD WILL, PAGKAWALA NG DATA, PAGTITIWIL NG TRABAHO, PAGKAKABATI SA NEGOSYO, PAGKAKABATI SA NEGOSYO. MALFUNCTION, KAHIT ANG ISANG AUTHORIZED REPRESENTATIVE NG DUBSHI AY NABIBISYO O DAPAT NALAMAN ANG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA, NA NAGMULA SA O KAUGNAY NG (I) ANG PAGGAMIT NG O KAWALAN NG GAMITIN ANG DUBSHI'; (II) ANG IYONG PAGGAMIT O PAG-ASA SA WEBSITE, ANUMANG IMPORMASYON, MGA HYPERLINK O NILALAMAN NA NILALAMAN DITO, O MGA SERBISYONG KASAMA SA O KUNG IBA AY GINAWANG AVAILABLE SA IYO SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE NA ITO; (III) IYONG PAGBIBIGAY NG IMPORMASYON, PERSONAL O IBA PA, SA DUBSHI; (IV) ANG PAGKALOOB NG MGA SERBISYO NI DUBSHI; O (V) GUMAWA O PAGPAPABAYA SA BAHAGI NG DUBSHI. KAHIT HINDI MANANAGOT ANG DUBSHI SA ANUMANG MGA PINSALA NA HIGIT SA HALAGANG BINAYARAN MO TUNGO SA PRESYO NG PRODUKTO KUNG KUNG SAAN ANG CLAIM AY UMUTANG. SA PAMAMAGITAN MO KAMING PINAKAWALAAN SA ANUMANG AT LAHAT NG MGA OBLIGASYON, PANANAGUTAN AT PAG-ANGKIN NA HIGIT SA LIMITASYON NA ITO.

10. PANGKALAHATANG

1. Anumang mga link o mga sanggunian sa iba pang mga Website sa Internet ("hyperlink") na nilalaman sa Website ay ibinigay ng Dubshi bilang isang kaginhawahan lamang sa iyo at sa iba pang mga gumagamit ng Website, at ang Dubshi ay hindi mananagot para sa nilalaman o pagpapatakbo ng anumang naturang naka-link mga site, o mananagot, direkta o hindi direkta, para sa mga kasanayan sa privacy o sa nilalaman ng naturang mga naka-link na site. Ang anumang mga hyperlink sa naturang naka-link na mga Website ay hindi dapat ipakahulugan bilang isang pag-endorso, (mga) representasyon o promosyon ng Dubshi tungkol sa nilalaman, mga representasyon, katumpakan, mga produkto o Serbisyo na natagpuan o kung hindi man ay inilarawan sa naturang naka-link na mga Website. Ang paggamit ng mga naka-link na Website na ito ay ginagawa sa iyong sariling peligro at kahihinatnan.

2. Maliban kung hayagang sinabi, ang Dubshi ay nagmamay-ari/may kontrol o may lisensya sa copyright, trademark at lahat ng iba pang intelektwal na ari-arian na nakapaloob sa Website, kabilang ngunit hindi limitado sa lahat ng teksto, mga larawan o mga link. Ang lahat ng mga pangalan ng produkto, trade name, pangalan ng serbisyo, tag line, o logotype na nakikilala sa anyo, text, o kung hindi man mula sa nakapalibot na text (hal. lahat ng malalaking titik), (sama-sama, " Mga Marka ") ay mga trademark na pagmamay-ari o lisensyado sa Dubshi maliban kung iba. nabanggit. Ang Mga Marka sa Website ay iba't ibang protektado ng mga batas ng United Arab Emirates at iba pang mga bansa. Walang paggamit sa alinman sa mga Marka na ito ang maaaring gawin nang walang paunang, nakasulat na awtorisasyon ng Dubshi, maliban sa layunin lamang na tukuyin ang mga produkto o Serbisyo na nagmula sa Dubshi. Malinaw na inilalaan ng Dubshi ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa lahat ng teksto, programa, produkto, proseso, teknolohiya, nilalaman at iba pang materyal na lumalabas sa Website na ito. Ang pag-access sa Website na ito ay hindi nagbibigay at hindi dapat ituring na nagbibigay sa sinuman ng anumang lisensya sa ilalim ng alinman sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng Dubshi o anumang third party. Ang pag-access sa Website na ito ay hindi nagpapahintulot sa sinuman na gumamit ng anumang pangalan, logo o marka sa anumang paraan.

3. Hindi mo maaaring kopyahin, kopyahin, muling i-publish, baguhin, ipamahagi, i-disassemble, i-decompile, i-reverse engineer, i-download, i-post, i-broadcast, ipadala, gamitin para sa komersyal na layunin ang alinman sa mga materyales at gawing available sa publiko, o kung hindi man ay gamitin ang Website nilalaman sa anumang paraan maliban sa sarili mong personal, hindi pangkomersyal na paggamit. Sumasang-ayon ka pa na huwag iangkop, baguhin o lumikha ng isang hinangong gawa mula sa nilalaman ng Website maliban sa sarili mong personal, hindi pangkomersyal na paggamit. Ang anumang iba pang paggamit ng nilalaman ng Website ay mahigpit na ipinagbabawal at nangangailangan ng paunang nakasulat na pahintulot mula sa Dubshi.

4. Inilalaan ng Dubshi ang karapatang itama ang anumang mga pagkakamali o pagkukulang sa Website at pahusayin ang mga nilalaman anumang oras nang walang abiso. Kung umaasa ka sa Website at anumang mga materyales o Serbisyo na magagamit sa pamamagitan nito, gagawin mo ito nang buo sa iyong sariling peligro. Higit pa rito, inilalaan ng Dubshi ang karapatang baguhin, limitahan o ihinto ang probisyon ng alinman sa Mga Serbisyong nakapaloob sa Website na ito anumang oras nang walang paunang abiso sa iyo.

5. Maaaring wakasan o suspindihin ng Dubshi ang iyong pag-access sa lahat o bahagi ng Website na ito, nang walang abiso, para sa anumang pag-uugali na pinaniniwalaan ng Dubshi, sa sarili nitong pagpapasya, na lumalabag sa Mga Tuntuning ito o anumang naaangkop na batas o nakakapinsala sa mga interes ng Dubshi o isang third party. Sa kabila ng naturang pagwawakas o pagsususpinde, patuloy kang sasailalim sa mga sugnay 2.2, 2.3, 2.4, 8, 9, 10.2, 10.3 ng Mga Tuntuning ito. Maliban kung hayagang nakasaad sa Mga Tuntuning ito, ang Dubshi ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagbabago, pagwawakas, pagsususpinde o paghinto ng Website.

6. Maaaring gumamit ang Dubshi ng cookies, o iba pang teknolohiya, sa Website na ito. Ang cookies ay maliliit na file o talaan na maaaring ilagay ng Dubshi sa iyong web browser para sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa iyong mga aktibidad sa Website, paghahanda ng mga ulat, pagtatasa ng mga uso, at kung hindi man ay pagsubaybay sa paraan kung saan ginagamit ang Website. Ito ay inilaan upang mapahusay ang kaginhawahan para sa iyo, at upang tulungan ang Dubshi na magpatakbo ng isang mahusay na operasyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Mga Tuntuning ito, kinukumpirma mo ang iyong pahintulot sa paggamit ni Dubshi ng cookies, at iba pang mga naturang teknolohiya, para sa mga layuning ito.

7. Ikaw ay pinagbabawalan mula sa paglabag o pagtatangkang labagin ang seguridad ng Website, kabilang, nang walang limitasyon, (a) pag-access ng data na hindi nilayon para sa naturang user o pag-log in sa isang server o isang account na hindi pinahintulutan ng user na i-access; (b) pagtatangkang suriin, i-scan o subukan ang kahinaan ng isang sistema o network o lumabag sa mga hakbang sa seguridad o pagpapatunay nang walang wastong pahintulot; (c) pagtatangkang panghimasukan ang serbisyo sa sinumang user, host o network, kabilang ang, nang walang limitasyon, sa pamamagitan ng pagsusumite ng virus sa Website, overloading,"pagbaha," "spamming," "mailbombing" o "pag-crash;" (d) pagpapadala ng hindi hinihinging email, kabilang ang mga promosyon at/o pag-advertise ng mga produkto o Serbisyo; o (e) pamemeke ng anumang TCP/IP packet header o anumang bahagi ng impormasyon ng header sa anumang pag-post ng email o newsgroup. Ang mga paglabag sa seguridad ng system o network ay maaaring magresulta sa sibil o kriminal na pananagutan.

8. Nauunawaan mo na sa pamamagitan ng paggamit sa Website na ito o sa anumang Serbisyong ibinigay sa Website, maaari kang makatagpo ng nilalaman na maaaring ituring ng ilan na nakakasakit, malaswa, o hindi kanais-nais, kung aling nilalaman ang maaaring matukoy o hindi. Sumasang-ayon kang gamitin ang Website at anumang serbisyo sa iyong sariling peligro at ang Dubshi at ang mga kaakibat nito ay walang pananagutan sa iyo para sa nilalaman na maaaring ituring na nakakasakit, malaswa, o hindi kanais-nais.

9. Kinikilala mo na ang mga biniling kalakal na lisensyado o ibinebenta sa Website, na maaaring may kasamang teknolohiya at software, ay napapailalim sa customs at mga batas sa pagkontrol sa pag-export at mga regulasyon ng United Arab Emirates at maaari ding sumailalim sa mga customs at mga batas at regulasyon sa pag-export ng bansa kung saan ginawa at/o tinatanggap ang mga produkto. Sa pamamagitan ng pagbili, pag-download o paggamit ng teknolohiya o software mula sa Website, sumasang-ayon kang sumunod sa mga naaangkop na batas, panuntunan at regulasyon at kinakatawan at ginagarantiyahan mo na hindi mo ililipat, sa pamamagitan ng electronic transmission o kung hindi man, ang software o teknolohiya na lumalabag sa batas.

10. Kung ikaw ay hindi isang mamimili, kinukumpirma mo na mayroon kang awtoridad na isailalim ang anumang negosyo kung saan mo ginagamit ang Website na ito.

11. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay pinaniniwalaang hindi maipapatupad para sa anumang kadahilanan, ang naturang probisyon ay dapat repormahin lamang sa lawak na kinakailangan upang gawin itong maipatupad at ang iba pang mga tuntunin ng Mga Tuntunin na ito ay mananatiling ganap na may bisa at bisa. Ang kabiguan ng Dubshi na kumilos kaugnay ng paglabag mo o ng iba sa Mga Tuntuning ito ay hindi bumubuo ng isang pagwawaksi at hindi dapat maglilimita sa mga karapatan ng Dubshi na may kinalaman sa naturang paglabag o anumang kasunod na mga paglabag.

12. Ang iyong hindi awtorisadong paggamit ng Website na ito ay maaaring magbunga ng isang paghahabol para sa mga pinsala at/o maging isang kriminal na pagkakasala.

13. Kinikilala mo at sumasang-ayon na walang joint venture, partnership, trabaho, o relasyon ng ahensya ang umiiral sa pagitan mo at ng Dubshi bilang resulta ng iyong paggamit sa Website na ito.

14. Kung hindi ka sumasang-ayon sa (o hindi makasunod) sa alinman sa Mga Tuntuning ito, huwag gamitin ang Website na ito.

15. Hindi mananagot ang Dubshi para sa anumang pagkaantala o kabiguan sa pagganap ng anumang bahagi ng Mga Tuntuning ito mula sa anumang dahilan na lampas sa aming kontrol at nang walang aming kasalanan o kapabayaan, tulad ng mga gawa ng Diyos, mga gawa ng awtoridad ng sibil o militar, mga kasalukuyang batas at mga regulasyon at pagbabago dito, mga embargo, epidemya, digmaan, mga gawaing terorista, kaguluhan, insureksyon, sunog, pagsabog, lindol, aksidenteng nuklear, baha, welga, pagkawala ng kuryente, pagkilos ng bulkan, kaguluhan sa pulitika, iba pang pangunahing kaguluhan sa kapaligiran, hindi pangkaraniwang malalang kondisyon ng panahon, mga gawa ng mga hacker at iba pang ilegal na aktibidad ng mga third party, kawalan ng kakayahang mag-secure ng mga produkto o Serbisyo ng ibang tao o pasilidad ng transportasyon, o mga pagkilos o pagtanggal sa transportasyon o telekomunikasyon na karaniwang mga carrier o kilos, pagtanggal, labis na karga o pagbagal sa Internet o anumang third party na Internet mga tagapagbigay ng serbisyo.

11. MAHALAGANG IMPORMASYON

1. Hindi tatanggapin ang pagbabalik kung ang damit ay nasira o nadumihan at ibabalik sa iyo.

2. Ginawa ng Dubshi ang lahat ng pagsisikap na ipakita nang tumpak hangga't maaari ang mga kulay ng aming Mga Produkto na lumalabas sa Website. Gayunpaman, dahil iba-iba ang mga monitor ng computer, hindi magagarantiya ng Dubshi na magiging tumpak ang pagpapakita ng anumang kulay ng iyong monitor.

3. Sinusubukan ng Dubshi na maging tumpak sa mga paglalarawan ng produkto nito. Gayunpaman, hindi ginagarantiyahan ng Dubshi na ang mga paglalarawan ng Produkto o iba pang nilalaman ng Website na ito ay tumpak, kumpleto, maaasahan, kasalukuyan, o walang error.

Salamat sa iyong pakikiisa. Umaasa kaming nakatulong at maginhawang gamitin ang Website na ito.

12. Mga tanong?:

Makipag-ugnayan sa amin sa 050-422-9848

info@dubshi.com

Sa pamamagitan ng Post:

Anis Star Trading Co LLC

Dubai

PO Box 83725

Salamat sa pag-subscribe!

Ang email na ito ay nakarehistro na!

Mamili ng hitsura

Piliin ang Opsyon

Dubshi
Mag-sign Up para sa mga eksklusibong update, mga bagong dating at insider lang na diskwento

Pinanood kamakailan

Sosyal

Pagpipilian sa Pag-edit
Notification ng Bumalik sa Stock
this is just a warning