Patakaran sa Privacy

Data na Kinokolekta Namin:

Maaari kaming mangolekta ng iba't ibang piraso ng impormasyon kung hinahangad mong maglagay ng order para sa isang produkto sa amin sa Site.

Kinokolekta, iniimbak at pinoproseso namin ang iyong data para sa pagproseso ng iyong pagbili sa Site at anumang posibleng paghahabol sa ibang pagkakataon, at para ibigay sa iyo ang aming mga serbisyo. Maaari kaming mangolekta ng personal na impormasyon kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, iyong pamagat, pangalan, kasarian, email address, address ng paghahatid (kung iba), numero ng telepono, numero ng mobile.

Seguridad:

Mayroon kaming mga naaangkop na teknikal at panseguridad na hakbang upang maiwasan ang hindi awtorisado o labag sa batas na pag-access o hindi sinasadyang pagkawala o pagkasira o pinsala sa iyong impormasyon. Kapag nangolekta kami ng data sa pamamagitan ng Site, kinokolekta namin ang iyong mga personal na detalye sa isang secure na server